Moje závazky

Po přihlášení je uživateli portálu zobrazena úvodní stránka se souhrnným přehledem o stavu závazků.

Jak si zobrazíte seznam Vašich závazků?

Podrobný rozpis závazků zobrazíte buď z úvodního souhrnu kliknutím na ikonku vpravo od souhrnu anebo kdykoliv (jste-li přihlášeni) zvolením „Moje závazky“ v hlavním menu portálu (na stránce vlevo).

Jak si zobrazíte detail konkrétního typu závazku?

Kliknutím na „Zobrazit“ vpravo od konkrétního závazku získáte podrobný rozpis, který vpravo obsahuje buď informaci o úhradě závazku, nebo tlačítka pro realizaci platby.

Na záložce předpisy je zobrazen seznam veškerých neuhrazených závazkových předpisů.

Historické (dříve uhrazené) předpisy si můžete zobrazit pomocí tlačítka „Zobrazit historické předpisy“ umístěného pod seznamem neuhrazených předpisů.

Historii zrealizovaných plateb si můžete zobrazit na záložce „Historie plateb“.

Jak zaplatit závazek?

Kliknutím na „Zaplatit vše“ u závazku otevřete okno „Možnosti platby“, kde získáte údaje potřebné k úhradě závazku, a to jak formou výpisu platebních údajů, tak formou QR kódu.

Jak si vyexportovat data?

Portál umožňuje exportovat data prostřednictvím uživatelské akce spouštěné tlačítkem na konkrétních formulářích v otevřeném formátu CSV, XLS a XLSX.

Akce pro stažení dat je dostupná v seznamu typů závazků (přičemž zde dojde ke stažení veškerých předpisů a plateb všech typů závazků daného subjektu).

Export je možné omezit výběrem období (od - do) za které se mají data exportovat.

Pokud uživatel data pro export nevyplní (ponechá pole prázdné), dojde k exportu všech záznamů.

Vyplní-li uživatel pouze jedno z mezních dat, dojde k exportu veškerých záznamů do/od uvedeného data.

Akce pro stažení dat je dále dostupná i v seznamu předpisů a plateb, spuštěním exportu zde, provede export pouze seznamu předpisů respektive plateb.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...